A Yoruba Proverb

Iṣé tí onínú líle bá fi ogún ọdún ṣe, ṣjó kan ni yóò bàá jé/A hot-tempered person will destroy in one day, all his 20 years achieved.

Advertisements